Uprawnienia

  • LICENCJA na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Licencja 2

Licencja krajowa

  • LICENCJA na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy

Licencja 1

Licencja międzynarodowa

  • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w krajowym transporcie drogowym

Certyfikat

Certyfikat krajowy

  • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w międzynarodowym transporcie drogowym

Certyfikat 2

Certyfikat międzynarodowy

Kontakt

KATOWICE

ul. Krucza 24 lok. 44
tel. kom. 601 54 53 50
tel. 32 252 93 53
tel./fax 32 204 01 14

GLIWICE

ul. Bojkowska 49
tel. 691 91 77 37
tel.32-204-01-44
infolinia: 800 36 22 31